Prosument… Kto to ?


Prosument – fotowoltaika

Prosument w rozumieniu ustawy o OZE

Prosumentem można nazwać konsumenta, który produkuje energię w mikroinstalacjach OZE. Prosument musi wywiązać się z dwóch fundamentalnych warunków. Pierwszy z nich dotyczy energii wytworzonej – koniecznie musi ona pochodzić z odnawialnych źródeł. Drugi warunek jaki należy spełnić, dotyczy zużycia wyprodukowanej energii, która powinna być przeznaczona na potrzeby własne.

Jednym ze sposobów wytwarzania energii na własny użytek, jest jej pozyskiwanie ze słońca. Jest to darmowy i jednocześnie ekologiczny sposób. Działanie to odbywa się poprzez zamontowane instalacje fotowoltaiczne na dachu lub gruncie. Fotowoltaika należy do kluczowych sposobów, jeśli chodzi o wytwarzanie zielonej energii.

Polska posiada dogodne warunki jeśli chodzi o wykorzystanie energii słonecznej, takie województwa jak mazowieckie, lubelskie czy podkarpackie cieszą się największym poziomem nasłonecznienia. Do innych odnawialnych źródeł energii zaliczamy również wiatr, biomasę czy biogaz.

Instalacje fotowoltaiczne to swego rodzaju trend, który niesie ze sobą pozytywne skutki dla naszej planety jak i dla budżetu domowego.

Kto dzisiaj może być prosumentem?

Na dzisiaj właściciel Mikroinstalacji do 50 Kw

 

-Prosumentem może być jedynie osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii.

-Prosumentem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą inną niż wytwarzanie energii, ale instalacja musi działać na potrzeby gospodarstwa domowego, nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą..

-Kościoły i związki wyznaniowe

-Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Trwają prace nad rozszerzeniem listy prosumentów o właścicieli firm

używających energii do działalności gospodarczej ,ale nie jako głównego

źródła działalnści

 

Korzyści z bycia Prosumentem

Prosument, który posiada na dachu instalację fotowoltaiczną produkuje prąd ze słońca. To darmowa energia elektryczna. Ta instalacja składa się z paneli fotowoltaicznych oraz inwertera, zwanego również falownikiem. Wyprodukowaną dzięki fotowoltaice, darmową energię elektryczną prosument może wykorzystać w ciągu dnia, kiedy jest jasno. Niewykorzystana na własne, bieżące potrzeby energia zostanie oddana do sieci. Gdy prosument będzie miał potrzebę, może ją odzyskać w 80%. Taki system nazywamy net-meteringiem.